Guy Madison: "Reaktionstid och kognitiv förmåga"

  • Date: –12:00
  • Location: Blåsenhus - 12:228
  • Organiser: Department of Psychology
  • Contact person: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

The General Seminar

Professor Guy Madison, Umeå University: "Reaktionstid och kognitiv förmåga"