Institutionen för psykologi

Avhandlingar

Nedan hittar du doktorsavhandlingar som producerats vid institutionen fr.o.m. 1997. Avhandlingarna listas kronologiskt med de senaste först.

Läs mer om avhandlingar från åren 1950-1996.