Institutionen för psykologi

APPS-projektet: En studie om barns inlärning

APPS-projektet står för Adaptiva Program På Surfplatta.

Projektet utvärderar träningsprogram på surfplatta i framför allt matematik, men också läsning. Barnen som deltar går i förskoleklass och åk 2.

Om du har tillfrågats om deltagande i en studie, gå till sidan Information till föräldrar eller sidan Information till barn för mer information!

Kontakt

  • Martin Hassler Hallstedt, M.Sc
    Doktorand, leg. psykolog 
    Institutionen för psykologi
    Uppsala universitet
    Telefon: 0707-30 42 33