Institutionen för psykologi

The Judgment and Decision-Making Group

Gruppens forskning fokuserar på beslutsfattaren. Beslutsfattaren är en person som ställs inför ett beslut eller ska göra en bedöming. Det kan exempelvis vara en läkare som skall ställa en diagnos (bedömning) eller en kund som skall köpa en ny bil (beslut).

Vad är det som krävs för att beslutsfattaren skall kunna göra en bedömning eller ta ett beslut? Beslutsfattaren befinner sig i en miljö (översta boxen i figuren till höger). Genom att befinna sig i denna miljö kommer beslutsfattaren att skapa sig mentala representationer av (lära sig om) objekt (t.ex. influensapatienter eller bilar) och variabler (t.ex. prevalensen av influensa eller variation i bilpriser) i miljön. I en beslutssituation tar beslutsfattaren först fram en mental representation av problemet som integrerar med ny situationsspecifik information. Därefter kan en bedömning göras alternativt ett beslut tas. Vår forskning fokuserar på flera delar av den process som beskrivs i figuren till höger.

Läs mer om vår forskning, våra forskare och alumni!

Kontakta oss

Har du frågor om studiedeltagande?

Kontakta kognitionslabbet.

Har du frågor om våra forskningsprojekt?

Kontakta en av våra forskare.

Övriga ärenden

Kontakta en av våra forskare, eller kontakta Institutionen för psykologi

Delta i kognitionsstudie?

Vill du delta i en av våra studier? Besök i så fall vår hemsida för försöksdeltagare!

På sidan kan du registrera dig som deltagare och på så sätt få tillgång till alla aktuella studier. Vidare kan du på ett smidigt sätt boka in dig på tillgängliga tider.  

Alla uppgifter som du lägger in vid registreringen kommer endast att användas av oss på institutionen. Om du ändå tvekar går det bra att skriva "anonym" istället för ditt namn.

Som vanligt får alla deltagare en biobiljett eller ett intyg om deltagande. Sprid gärna vidare detta till dina vänner!

Mvh, Kognitionslabbet