Institutionen för psykologi

Forskare och personal

Innehåll:

Forskare

Peter Juslin

Professor
Intresseområden: Kognitionspsykologiska frågor och i synnerhet sannolikhetsbedömningar, multiple-cuebedömningar, kategorisering, beslutsfattande, riskbedömningar.

Anders Winman

Docent, lektor
Intresseområden: Kategorisering, minne, beslutsfattande, bedömningar under osäkerhet.

Håkan Nilsson

Forskare
Intresseområden: Kognitiva processer involverade i bedömning av sannolikheter och beslut under risk, metoder för kognitiv modellering, spelaren som beslutfattare, konjunktionsfelet.

Ebba Elwin

Lektor
Intresseområden: Processer involverade i inlärning.

Marcus Lindskog

Forskare
Intresseområden: Numerisk kognition, människan som intuitiv statistiker, the approximate number system (ANS)

Ronald van den Berg

Forskare
Intresseområden: perception, cognition, decision-making, working memory, cognitive models, statistical models, approximate number system

Doktorander

Mona Guath

Intresseområden: Inlärning (feedbak, feedforward, kausal inlärning), bayseiansk inferens, psykolingvistik.

Philip Millroth

Intresseområden: Integrering av sannolikheter och utfall, riskattityder, numeracy, rationalitet, intuition, inlärning.

Joakim Sundh

Intresseområden: Riskbedömningar, multiple-cuebedömningar, naiv diversifiering, ekonomiska bedömningar/beslutsfattande

Forskningsassistenter

Emil Andersson

emil.andersson@psyk.uu.se
(+46) 018-471 21 49

Alumni

För alumni, klicka här!