Institutionen för psykologi

Johannes Björkstrand - Slutseminarium

  • Datum: 2017-02-24 kl 13:15 15:00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminariet

Slutseminarium för Johannes Björkstrand och avhandlingen The amygdala, fear and reconsolidation: Translating mechanisms of disrupted reconsolidating of extinction in fear conditioning to exposure in specific phobia

Lektörer: JoAnne Dahl och Per Lindberg
Ordförande: Mats Fredrikson