Institutionen för psykologi

Johan Lundin Kleberg - Halvtidsseminarium

  • Datum: 2017-03-15 kl 13:15 15:00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminariet

Halvtidsseminarium för Johan Lundin Kleberg och avhandlingen Eye tracking studies of attention in children with autism and social anxiety disorder

Lektörer: Karin Brocki och Fredrik Åhs
Ordförande: Terje Falck-Ytter