Institutionen för psykologi

Robin Bergh och Nazar Akrami tilldelas Gordon Allport Intergroup Relations Prize

2018-01-26

Robin Bergh och Nazar Akrami har tilldelats Gordon Allport Intergroup Relations Prize. Priset delas ut av American Psychological Association (APA), Division 9 (Society for the Psychological Study of Social Issues) för "the best paper or article of the year on intergroup relations."

Artikeln för vilken de tilldelas priset är "Is group membership necessary for understanding generalized prejudice? A re-evaluation of why prejudices are interrelated."

Nyheter