Institutionen för psykologi

Kontakta oss

Institutionen för psykologi

Adress och telefonnummer

Besöksadress

Campus Blåsenhus
von Kraemers allé 1A och 1C

Gatuvy och karta

Karta över Campus Blåsenhus

Postadress

Box 1225, 751 42 Uppsala

Leveransadress

Blåsenhus
von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

E-postadress

info@psyk.uu.se

Telefon

018-471 00 00 (växel)
018-471 + anknytning (direkt)

Telefax

018-471 24 00

Kontaktpersoner 

Innehåll:

Prefekt och studierektorer

Prefekt

Cecilia Wåhlstedt
tfn 018-471 2146
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Stf prefekt

Peter Juslin
tfn 018-471 2503
peter.juslin@psyk.uu.se

Studierektor för grundutbildning
(med särskilt ansvar för lärarbemanningen inom undervisning)

Håkan Nilsson
tfn 018-471 2143
hakan.nilsson@psyk.uu.se

Studierektor för grundutbildning och masterprogram
(med särskilt ansvar för kursadministration och pedagogiska frågor rörande undervisning)

Monica Buhrman,
tfn 018-471 2126
monica.buhrman@psyk.uu.se

Studierektor för forskarutbildningen

Karin Brocki
tfn 018-471 2117
karin.brocki@psyk.uu.se

Kursadministration

Grundnivå (1 tr)

- Psykologprogrammet

Kurssamordnare
Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se
Träffas säkrast måndag och onsdag

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi
Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

- Beteendevetenskapligt kandidatprogram
- Fristående kurser (Psykologi A, B och C, Kommunikation och samtal för samhällsvetare)
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Uppdragsutbildning

Anna Frick
tfn 018-471 2498
anna.frick@psyk.uu.se

- Fristående kurser (Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, Musikpsykologi AI och AII)
- Dietistprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet
- Internationella utbyten

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Avancerad nivå (1 tr)

Master- och psykoterapeutprogrammet

Kurssamordnare
Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se
Träffas säkrast måndag och onsdag

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi (Psykoterapeutprogrammet)
Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Forskarutbildning (3 tr)

Administratör Annika Landgren
tfn 018-471 2343, 070-167 9387
annika.landgren@psyk.uu.se

Studievägledare

- Fristående kurser
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- Masterprogrammet
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet
- Internationell samordnare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

- Psykologprogrammet
- Psykoterapeutprogrammet
- Internationell samordnare

Katarina Petersson
tfn 018-471 2150
katarina.petersson@psyk.uu.se

Läs mer på studievägledarnas egna sida.

Kontaktpersoner – Utbildning på grundnivå

Koordinator för grundutbildningen

Johan Waara
tfn 018-471 2152
johan.waara@psyk.uu.se

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Programansvarig

Christer Eriksson Solbrand
tfn 018-471 2141
christer.eriksson@psyk.uu.se

Kursadministration

Anna Frick
tfn 018-471 2498
anna.frick@psyk.uu.se

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Psykologprogrammet

Programansvarig

(Tjl) Annika Sjöblom-Wennberg
tfn 018-471 2218
annika.sjoblom_wennberg@psyk.uu.se

(Vik.) Timo Hursti
tfn 018-471 7842
timo.hursti@psyk.uu.se

Kurssamordnare

Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se
Träffas säkrast måndag och onsdag

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Studievägledare

Katarina Petersson
tfn 018-471 2150
katarina.petersson@psyk.uu.se

Fristående kurser

Ansvarig samordnare

Christer Eriksson Solbrand
tfn 018-471 2141
christer.eriksson@psyk.uu.se

Kursadministration

Anna Frick
tfn 018-471 2498
anna.frick@psyk.uu.se
(Psykologi A, B, och C, Kommunikation och samtal för samhällsvetare)

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se
(Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, Musikpsykologi AI och AII)

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare

Timo Hursti
tfn 018-471 7842
timo.hursti@psyk.uu.se

Kursadministration

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Gunilla Stenberg
tfn 018-471 2122
gunilla.stenberg@psyk.uu.se

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand
tfn 018-471 2141
christer.eriksson@psyk.uu.se

Kursadministration

Anna Frick
tfn 018-471 2498
anna.frick@psyk.uu.se

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Logopedprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Per Lindberg
tfn 018-471 2102
per.lindberg@psyk.uu.se

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand
tfn 018-471 2141
christer.eriksson@psyk.uu.se

Kursadministration

Anna Frick
tfn 018-471 2498
anna.frick@psyk.uu.se

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand
tfn 018-471 2141
christer.eriksson@psyk.uu.se

Kursadministration

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Socionomprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf
tfn 018-471 2144
ingrid.lagerlof@psyk.uu.se

Utbildningssamordare

Christer Eriksson Solbrand
tfn 018-471 2141
christer.eriksson@psyk.uu.se

Kursadministration

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Kontaktpersoner – Utbildning på avancerad nivå

Psykoterapeutprogrammet

Programansvarig

Bengt Westling
tfn 018-471 2106, 070-831 42 07
bengt.westling@psyk.uu.se

Kurssamordnare

Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se
Träffas säkrast måndag och onsdag

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Studievägledare

Katarina Petersson
tfn 018-471 2150
katarina.petersson@psyk.uu.se

Masterprogram

Studierektor

Monica Buhrman
tfn 018-471 2126
monica.buhrman@psyk.uu.se

Kurssamordnare

Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se
Träffas säkrast måndag och onsdag

Studievägledare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Examinator

Cecilia Wåhlstedt
tfn 018-471 2140
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Kontaktpersoner – Forskarutbildningen

Studierektor

Karin Brocki
tfn 018-471 2117
karin.brocki@psyk.uu.se

Administratör

Annika Landgren
tfn 018-471 2343, 070-167 9387
annika.landgren@psyk.uu.se

Kontaktpersoner – Uppdragsutbildningar

Ansvarig

Monica Buhrman
tfn 018-471 2126
monica.buhrman@psyk.uu.se

Kurssamordnare

Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se
Träffas säkrast måndag och onsdag

Kontaktpersoner – Psykologmottagningen

Verksamhetschef

Angeli Holmstedt (vik)
leg. psykolog/leg. psykoterapeut
tfn 018-471 2121
angeli.holmstedt@psyk.uu.se

Annika Sjöblom Wennberg (tjl)
leg. psykolog/leg. psykoterapeut
tfn 018-471 2218
annika.sjoblom_wennberg@psyk.uu.se

Administratör

Carina Karlsson
tfn 018-471 2344
carina.karlsson@psyk.uu.se

Kontaktpersoner – Internationella utbyten

Samordnare

Cecilia Lind
tfn 018-471 63 27
cecilia.lind@psyk.uu.se

Katarina Petersson
tfn 018-471 2150
katarina.petersson@psyk.uu.se

Kursadministration

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Administrativ och teknisk personal

Administrativ samordnare

Cecilia Sundberg
tfn 018-471 7857
cecilia.sundberg@psyk.uu.se

Administratör

Carina Karlsson
tfn 018-471 2344
carina.karlsson@psyk.uu.se

Administratör, forskarutbildningen och diverse administration

Annika Landgren
tfn 018-471 2343, 070-167 9387
annika.landgren@psyk.uu.se

Ekonomiadministratör

John Flemström
tfn 018-471 2105
john.flemstrom@psyk.uu.se

Ekonomisamordnare

Cecilia Lundgren
tfn 018-471 2253
cecilia.lundgren@psyk.uu.se

Projektadministratör

Lars-Gunnar Karlsson
tfn 018-471 2148, 070-167 9386
lars-gunnar.karlsson@psyk.uu.se

Registrator/Arkiv/Administration

Anna Liljas
tfn 018-471 6829
anna.liljas@psyk.uu.se

Hanna Skagerström (tjl)
tfn 018-471 6829
hanna.skagerstrom@psyk.uu.se

För intendenturärenden, kontakta Intendenturen i Blåsenhus

Kontaktpersoner – Arbetsgrupper

Arbetsmiljögruppen

Ordförande
Cecilia Wåhlstedt
tfn 018-471 2146
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Ordförande
Karin Brocki
tfn 018-471 2117
karin.brocki@psyk.uu.se

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Ordförande
Håkan Nilsson
018-471 2143
hakan.nilsson@psyk.uu.se

Ledningsgruppen

Ordförande
Cecilia Wåhlstedt
tfn 018-471 2146
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Lika villkorsgruppen

Sammankallande och institutionens kontaktperson
Carl Åborg
tfn 018-471 7986
carl.aborg@psyk.uu.se

Lokalgruppen

Ordförande
Cecilia Wåhlstedt
tfn 018-471 2146
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Professorskollegiet

Ordförande
Gustaf Gredebäck
tfn 018-471 2111
gustaf.gredeback@psyk.uu.se

Rekryteringsgruppen

Ordförande
Cecilia Wåhlstedt
tfn 018-471 2146
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Skyddsombud och brandskyddskontrollant

Skyddsombud

Erik Rautalinko
tfn 018-471 2160
erik.rautalinko@psyk.uu.se

Brandskyddskontrollant

Lars-Gunnar Karlsson
tfn 018-471 2148, 070-167 9386
lars-gunnar.karlsson@psyk.uu.se