Alumnstyrelsen

Styrelsen håller återkommande sammanträden och arbetar i arbetsgrupper med frågor om hur forskning och arbetslivet kan dra nytta av varandra, mentorskap för studenter och alumnföreläsningar. Förslag och synpunkter välkomnas! Hör av dig till oss via psykologialumnerna@psyk.uu.se.
 

Erik Bohjort
Verksamhetsområde: student
Intresseområde i styrelsen: öka kunskap om och intresse för föreningen bland studenter

Jonas Fischer
Verksamhetsområde: student
Intresseområde i styrelsen: neuropsykologi och psykoterapi

Gunnar Holm

Gunnar Holm
Verksamhetsområde: neuropsykiatri
Intresseområde i styrelsen: klinisk psykologi, psykiatrihistoria

Barry Karlsson
Verksamhetsområde: neuropsykologi
Intresseområde i styrelsen: verksamhetsnära FoU-frågor i samverkan med institutionen för psykologi

Åke Pålshammar
Verksamhetsområde: utbildning
Intresseområde i styrelsen: kontaktperson vid institutionen för psykologi

Roma Runeson Broberg
Verksamhetsområde: arbets- och miljöpsykologi
Intresseområde i styrelsen: verksamhetsnära FOU – utbildning, diagnostik och behandling