Institutionen för psykologi

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forskarutbildningsnämnden (FUN) behandlar frågor som rör forskarutbildningen vid institutionen.

Sammansättning

Ordförande

Karin Brocki
(studierektor för forskarutbildningen)
018-471 2117
karin.brocki@psyk.uu.se

Professorer

JoAnne Dahl
(professor)
018-471 2116
joanne.dahl@psyk.uu.se

Tomas Furmark
(professor)
018-471 2153
tomas.furmark@psyk.uu.se

Gustaf Gredebäck
(professor)
018-471 2111
gustaf.gredeback@psyk.uu.se

Terry Hartig
(professor)
018-471 2110, 018-471 6532
terry.hartig@ibf.uu.se

Patrik Juslin
(professor)
018-471 7274
patrik.juslin@psyk.uu.se

Peter Juslin
(professor)
018-471 2503
peter.juslin@psyk.uu.se

Per Lindberg (professor)
018-471 2102
per.lindberg@psyk.uu.se

Handledare med docentkompetens

Hedvig Söderlund
(universitetslektor)
018-471 2137 hedvig.soderlund@psyk.uu.se

Doktorandrepresentant

Kristin Nordin
(doktorand)
018-471 7277 kristin.nordin@psyk.uu.se

Doktorandrepresentant

Kirsti Jylhä
(doktorand)
018-471 2103
kirsti.jylha@psyk.uu.se

Sekreterare

Annika Landgren
(administratör för forskarutbildningen)
018-471 2343
annika.landgren@psyk.uu.se