Institutionen för psykologi

Professorskollegiet

Professorskollegiet behandlar frågor som rör forskning och forskarutbildning vid institutionen. Kollegiet bereder och avger förslag på t ex betygsnämnd för doktorsexamen och sakkunniga vid tillsättning av tjänster samt fattar beslut om bl a rekommendation att lägga fram avhandling.

Sammansättning

JoAnne Dahl, professor

018-471 2116
joanne.dahl@psyk.uu.se

Tomas Furmark, professor
 

018-471 2153
tomas.furmark@psyk.uu.se

Gustaf Gredebäck, professor
(ordförande)

018-471 2111
gustaf.gredeback@psyk.uu.se

Terry Hartig, professor

018-471 2110, 018-471 6532
terry.hartig@ibf.uu.se

Patrik Juslin, professor
(vice ordförande)

018-471 7274
patrik.juslin@psyk.uu.se 

Peter Juslin, professor

018-471 2503
peter.juslin@psyk.uu.se

Per Lindberg, professor

018-471 2102
per.lindberg@psyk.uu.se