Institutionen för psykologi

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljöplan

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Suppleanter

Katja Bergsten
(skyddsombud)

Britt Stikvoort
(skyddsombud)

Angeli Holmstedt
(lärare/forskare)

Erik Rautalinko
(lärare/forskare)

Elina Stengård
(doktorand)

Johanna Motilla Hoppe
(doktorand)

Anna Liljas
(TA)

Valentina Ivanova-Miteva
(TA)

Arbetsgivarrepresentanter

Ordinarie

Suppleanter

Cecilia Wåhlstedt 
(ordförande, prefekt)

Peter Juslin 
(ordförande, stf prefekt)

Håkan Nilsson 
(studierektor grundutb)

Monika Buhrman
(studierektor grundutb)

Emma Holmberg
(arbetsmiljösamordnare)

Sekreterare

Emma Holmberg

Studerandeskyddsombud

jämställdhetsombud

Institutionens jämställdhetsombud har närvaro- och yttranderätt