Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljöplan

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Suppleanter

Katja Bergsten
(skyddsombud)

Britt Stikvoort
(skyddsombud)

Angeli Holmstedt
(lärare/forskare)

Erik Rautalinko
(lärare/forskare)

Elina Stengård
(doktorand)

Johanna Motilla Hoppe
(doktorand)

Anna Liljas
(TA)

Valentina Ivanova-Miteva
(TA)

Arbetsgivarrepresentanter

Ordinarie

Suppleanter

Cecilia Wåhlstedt 
(ordförande, prefekt)

Peter Juslin 
(ordförande, stf prefekt)

Håkan Nilsson 
(lärare/forskare)

Monika Buhrman
(studierektor grundutb)

Emma Holmberg
(arbetsmiljösamordnare)

Sekreterare

Emma Holmberg

Studerandeskyddsombud

jämställdhetsombud

Institutionens jämställdhetsombud har närvaro- och yttranderätt