Institutionen för psykologi

Arbetsmiljögruppen

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Suppleanter

Maria Rogell
(skyddsombud)

Angeli Holmstedt
(vik. verksamhetschef Psykologmottagningen)

Lars-Gunnar Karlsson
(brandskyddskontrollant)

Erik Rautalinko
(skyddsombud)

Lars-Gunnar Karlsson
(brandskyddskontrollant)

Eva Stening
(doktorand)

Martyna Galazka
(doktorand)

Arbetsgivarrepresentanter

Ordinarie

Suppleanter

Cecilia Wåhlstedt 
(ordförande, prefekt)

Peter Juslin 
(ordförande, stf prefekt)

Håkan Nilsson 
(studierektor grundutb)

Monika Buhrman
(vik. studierektor grundutb)

Cecilia Sundberg
(administrativ samordnare)

Sekreterare

Cecilia Sundberg

Studerandeskyddsombud

  • Camille Johansson – skyddsombud för studenter på Psykologprogrammet och på fristående kurser
  • Sarah Ericsson och Eric Gulve – skyddsombud för studenter på Beteendevetenskapligt kandidatprogram

jämställdhetsombud

Institutionens jämställdhetsombud har närvaro- och yttranderätt