Lika villkorsgruppen

Innehåll:

Vad är lika villkor?

Lika villkor är Uppsala universitets samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet mellan könen, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt för likvärdig behandling oavsett ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet/uttryck.

Vad är Likavillkorsgruppen?

Likavillkorsgruppen består av studenter och anställda på institutionen för psykologi.

Vad gör vi?

Vi …

 • … arbetar tillsammans med prefekten och likavillkorsombudet för att jämställdhets-/likavillkorsplanens mål uppnås
 • … erbjuder alla studenter och anställda vid institutionen utbildning i likavillkorsfrågor genom föreläsningar och seminarier
 • … informerar anställda och studenter om likavillkorsfrågor samt institutionens arbete med dessa
 • … bevakar institutionens likavillkorsarbete genom att t.ex. redovisa statistik gällande könsfördelningen hos anställda
   

Vilka är vi?

Ordförande och jämställdhetsombud under tillsättning

Ingrid Lagerlöf
(universitetsadjunkt)

Sarah Fagerberg
(kursadministratör)

Kim Astor 
(doktorandrepresentant)

Malin Dahlström
(studeranderepresentant, Beteendevetenskapligt kandidatprogram)

Amanda Tedenljung
(studeranderepresentant, Beteendevetenskapligt kandidatprogram)

Carin Näsdal
(studeranderepresentant, Psykolologprogrammet)

Vem gör vad i arbetet med lika villkor?

 • Likavillkorsgruppen hjälper likavillkorsombudet med upprättande och revidering av jämställdhets-/likavillkorsplan
 • Institutionsstyrelsen tar beslut om att handlingsplanen ska verkställas
 • Prefekten ska se till att vision och mål presenterade i handlingsplanen konkretiseras och genomförs
 • Kåren bevakar studenternas rättigheter när det gäller diskriminering från institutionens sida
 • Facken och skyddsombuden bevakar de anställdas rättigheter

Handlingsplaner