Utbildningsterapi

Regler för utbildningsterapin på Psykologprogrammet

Beroende på när du påbörjat dina studier på Psykologprogrammet gäller olika regler för utbildningsterapin.

  • Om du har påbörjat dina studier fr.o.m. VT 2015 gäller dessa regler.
  • För övriga (d.v.s. om du har påbörjat dina studier fram t.o.m. HT 2014) gäller dessa regler.