Institutionen för psykologi

Kursadministration

Innehåll:

Nedan hittar du kontaktuppgifter till institutionens kursadministratörer. Du är välkommen att kontakta dem med frågor kring dina studier och andra administrativa ärenden. Hos kursadministratörerna kan du bl.a.

  • få hjälp med registrering på kurs
  • få studieintyg och registerutdrag (Studieintyg kan också beställas i Studentportalen)
  • hämta ut tentor som är äldre än en månad, nyare tentor hämtas i receptionen på bottenvåningen
  • se tidigare tentamensfrågor på salskrivningar

I korridoren på plan 1 i Blåsenhus, hus 13, finns en kursexpedition (rum 13:117) med tentor och blanketter samt postrum med postfack till institutionens personal.

Grundnivå (1 tr)

- Psykologprogrammet

Kurssamordnare
Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi
Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

- Beteendevetenskapligt kandidatprogram
- Fristående kurser (Psykologi A, B och C, Kommunikation och samtal för samhällsvetare)
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Uppdragsutbildning

Anna Frick
tfn 018-471 2498
anna.frick@psyk.uu.se

- Fristående kurser (Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, Musikpsykologi AI och AII)
- Dietistprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet
- Internationella utbyten

Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Avancerad nivå (1 tr)

Master- och psykoterapeutprogrammet

Kurssamordnare
Jeanette Billås
tfn 018-471 2114
jeanette.billas@psyk.uu.se

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi (Psykoterapeutprogrammet)
Sofia Billås
tfn 018-471 6352
sofia.billas@psyk.uu.se

Forskarutbildning (3 tr)

Administratör Annika Landgren
tfn 018-471 2343, 070-167 9387
annika.landgren@psyk.uu.se