Institutionen för psykologi

Kursadministration

Innehåll:

Nedan hittar du kontaktuppgifter till institutionens kursadministratörer. Du är välkommen att kontakta dem med frågor kring dina studier och andra administrativa ärenden. Hos kursadministratörerna kan du bl.a.

  • få hjälp med registrering på kurs
  • få studieintyg och registerutdrag (Studieintyg kan också beställas i Studentportalen)
  • hämta ut tentor som är äldre än en månad, nyare tentor hämtas i receptionen på bottenvåningen
  • se tidigare tentamensfrågor på salskrivningar

I korridoren på plan 1 i Blåsenhus, hus 13, finns en kursexpedition (rum 13:117) med tentor och blanketter samt postrum med postfack till institutionens personal.

Grundnivå (1 tr)

- Psykologprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi
John Flemström

- Beteendevetenskapligt kandidatprogram
- Fristående kurser (Psykologi A, B och C, Kommunikation och samtal för samhällsvetare)
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Uppdragsutbildning

Sarah Fagerberg

- Fristående kurser (Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, Musikpsykologi AI och AII)
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet
- Internationella utbyten

Anna Liljas

Avancerad nivå (1 tr)

Master- och psykoterapeutprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi
John Flemström

Forskarutbildning (3 tr)

Administratör Annika Landgren