Institutionen för psykologi

Programansvariga, delkursledare och examinatorer

Innehåll:

VT 2018, gäller fr.o.m. 2018-01-29

Examinatorer på grundutbildningen

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi A för Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Anders Winman (går endast höstterminer)
Se fristående kurser Psykologi B och Psykologi C

Fristående kurser

Ansvarig samordnare för samtliga fristående kurser: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga fristående kurser: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi A, Anders Winman
Introduktion, Håkan Nilsson
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Utvecklingspsykologi, Olga Kochukhova
Personlighetspsykologi, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)

Psykologi B, Monica Buhrman
Forskningsmetod, Ebba Elwin
Biologisk psykologi, Åke Pålshammar (examinator Monica Buhrman)
Perceptionspsykologi, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Psykologi C, Anders Winman
Metod och statistik, Anders Winman
Valbar kurs, Anders Winman
Vetenskapligt arbete, Anders Winman

Musikpsykologi A1, Patrik Juslin

Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktningen mot psykologi

Ansvarig samordnare för samtliga masterkurser på institutionen: Jeanette Billås
Ansvarig examinator för samtliga masterkurser på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion, Olga Kochukhova
Hälsopsykologi och beteendemedicin, Gunilla Stenberg
Examensarbete, Håkan Nilsson

Psykologprogrammet

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Timo Hursti
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman och Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)
1 Introduktion, Håkan Nilsson
2 Kognitions- och inlärningspsykologi I, Anders Winman
3 Utvecklingspsykologi I, Olga Kochukhova
4 Personlighetspsykologi I, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)
5 Forskningsmetod I, Ebba Elwin
6 Biologisk psykologi I, Åke Pålshammar (examinator Monica Buhrman)
7 Perceptionspsykologi I, Leo Poom
8 Socialpsykologi I, Nazar Akrami
9 Gruppsykologi I, Erik Rautalinko
10 Sociologi I, Reze Azarian (Soc inst)
11 Köns- genus- och etniska perspektiv inom psykologin I, Ingrid Lagerlöf
12 Utvecklingspsykologi II, Terje Falk-Ytter
13 Vuxenliv och åldrande I, Olga Kochukhova
14 Personlighetspsykologi II, Katja Bergsten
15 Psykiatri, psykopatologi I, Vendela Zetterqvist
16 Klinisk psyk med pdt inr I, Anders Carlberg
17 Klinisk psyk med kbt inr I, Erik Rautalinko
18 Utredningsmetodik I, Emilia Thorup
19 Undersökningsmetoder och rapportering I, Ingrid Lagerlöf
20 Socialkunskap, etik och prof förhållningssätt I, Ingrid Lagerlöf
21 Psykologpraktik, Ingrid Lagerlöf
22 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I, Angeli Holmstedt/Katja Bergsten
23 Hälsopsykologi och beteendemedicin I, Per Lindberg
24 Människa och miljö I, Terry Hartig
25 Organisationsteori I, Michael Allvin (Soc inst)
26 Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, Charlotta Marhold/Anders Carlberg
27 Arbets- och organisationspsykologi, Carl Åborg
28 Forskningsmetod II, Leo Poom
29 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III, Charlotta Marhold/Katja Bergsten
30 Forskningsmetod III, Håkan Nilsson
31 Examensarbete, Timo Hursti
32 Valfri breddning/fördjupning, Charlotta Marhold

Psykoterapeutprogrammet, KBT

Ansvarig samordnare och examinator för samtliga kurser inom psykoterapeutprogrammet på institutionen: Bengt Westling

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Kurs 1: Professionskurs I (7,5 hp) , Charlotta Marhold
Kurs 2: Klinisk bedömning (7,5 hp) , Charlotta Marhold
Kurs 8: Syndromspecifika tillämpningar inom KBT II (5 hp), Klara Edlund
Kurs 9: Vanliga kliniska utmaningar inom KBT (7 hp), Erik Rautalinko
Kurs 10: Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp), Timo Hursti

Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Timo Hursti
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)

Läses tillsammans med studenterna på psykologprogrammet. För information gällande kurser, kursledare och examinatorer, se under rubriken Psykologprogrammet.

Övriga utbildningar

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom dietistprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom dietistprogrammet på institutionen: Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi för dietister, Timo Hursti (går endast höstterminer)

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Gunilla Stenberg

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi I: Inlärningspsykologi, beteendeanalys och beteendemedicin, Gunilla Stenberg
Psykologi II: Kommunikation och samtal, Gunilla Stenberg

Grundläggande psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri

Ansvarig samordnare och examinator för kurser inom institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Termin 3, Monica Buhrman

Logopedprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Utvecklingspsykologi, Olga Kochukhova

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom PA-programmet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, Monica Buhrman
Introduktion, Håkan Nilsson
Personlighetspsykologi, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)
Hälsopsykologi, Per Lindberg
Samtalsmetod och psykologiska testmetoder, Örjan Frans

Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, Monica Buhrman
Forskningsmetod I, Ebba Elwin
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Perception, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Socionomprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom socionomprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom socionomprogrammet på institutionen: Ingrid Lagerlöf

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi i ett livsloppsperspektiv, Olga Kochukhova (går endast höstterminer)

Examinatorer samtliga kurser på grundutbildningen

Monica Buhrman