Programansvariga, delkursledare och examinatorer

Innehåll:


HT 2018, gäller fr.o.m. 2018-09-07

Examinatorer på grundutbildningen och avancerad nivå

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologisk utredningsmetod, Olga Kochukhova
Psykologi A för Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Anders Winman
(går endast höstterminer)

Se fristående kurser Psykologi B och Psykologi C

Fristående kurser

Ansvarig samordnare för samtliga fristående kurser: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga fristående kurser: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi A, Anders Winman

Introduktion, Håkan Nilsson
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Utvecklingspsykologi, Olga Kochukhova
Personlighetspsykologi, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)

Psykologi B, Monica Buhrman
Forskningsmetod, Ebba Elwin
Biologisk psykologi, Åke Pålshammar (examinator Monica Buhrman)
Perceptionspsykologi, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Psykologi C, Anders Winman
Metod och statistik, Anders Winman
Valbar kurs, Anders Winman
Vetenskapligt arbete, Anders Winman

Musikpsykologi A1, Patrik Juslin

Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktningen mot psykologi

Ansvarig samordnare för samtliga master kurser på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga masterkurser på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologiska mätmetoder, Leo Poom
Kognitionspsykologi, Peter Juslin

Psykologprogrammet

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Timo Hursti
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman och Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)
1 Introduktion, Håkan Nilsson
2 Kognitions- och inlärningspsykologi I, Anders Winman
3 Utvecklingspsykologi I, Olga Kochukhova
4 Personlighetspsykologi I, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)
5 Forskningsmetod I, Ebba Elwin
6 Biologisk psykologi I, Åke Pålshammar (examinator Monica Buhrman)
7 Perceptionspsykologi I, Leo Poom
8 Socialpsykologi I, Nazar Akrami
9 Gruppsykologi I, Erik Rautalinko
10 Sociologi I, Jacob Strandell (Soc inst)
11 Köns- genus- och etniska perspektiv inom psykologin I, Ingrid Lagerlöf
12 Utvecklingspsykologi II, Christine Fawcett (examinator Monica Buhrman)
13 Vuxenliv och åldrande I, Olga Kochukhova
14 Personlighetspsykologi II, Katja Bergsten
15 Psykiatri, psykopatologi I, Vendela Zetterqvist
16 Klinisk psyk med pdt inr I, Anders Carlberg
17 Klinisk psyk med kbt inr I, Erik Rautalinko
18 Utredningsmetodik I, Charlotta Marhold
19 Undersökningsmetoder och rapportering I, Ebba Elwin
20 Socialkunskap, etik och prof förhållningssätt I, Ingrid Lagerlöf
21 Psykologpraktik, Ingrid Lagerlöf
22 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I, Vendela Zetterqvist /Katja Bergsten
23 Hälsopsykologi och beteendemedicin I, Per Lindberg
24 Människa och miljö I, Terry Hartig
25 Organisationsteori I, Michael Allvin (Soc inst)
26 Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, Charlotta Marhold/Anders Carlberg
27 Arbets- och organisationspsykologi, Constanze Eib
28 Forskningsmetod II, Leo Poom
29 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III, Charlotta Marhold/Katja Bergsten
30 Forskningsmetod III, Håkan Nilsson
31 Examensarbete, Timo Hursti
32 Valfri breddning/fördjupning, Charlotta Marhold

Psykoterapeutprogrammet, KBT

Ansvarig samordnare och examinator för samtliga kurser inom psykoterapeutprogrammet på institutionen: Bengt Westling

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Kurs 1: Professionskurs I (7,5 hp) , Charlotta Marhold
Kurs 2: Klinisk bedömning (7,5 hp) , Charlotta Marhold
Kurs 8: Syndromspecifika tillämpningar inom KBT II (5 hp), Klara Edlund
Kurs 9: Vanliga kliniska utmaningar inom KBT (7 hp), Erik Rautalinko
Kurs 10: Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp), Timo Hursti
Psykoterapeutiska metoder inom KBT, Charlotta Marhold
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Timo Hursti
Psykoterapisystem inom KBT, Angeli Holmstedt
Professionskurs II, Angeli Holmstedt
Diagnosöverskridande modeller och metoder inom KBT, Erik Rautalinko

Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Annika Sjöblom Wennberg
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen, Monica Buhrman
Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt, Ingrid Lagerlöf

Övriga kurser läses tillsammans med studenterna på psykologprogrammet. För information gälande kurser, kursledare och examinatorer, se under rubriken Psykologprogrammet.

Övriga utbildningar

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom dietistprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom dietistprogrammet på institutionen: Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi för dietister, Klara Edlund

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Gunilla Stenberg

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi I: Inlärningspsykologi, beteendeanalys och beteendemedicin, Gunilla Stenberg
Psykologi II: Kommunikation och samtal, Gunilla Stenberg

Grundläggande psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri

Ansvarig samordnare och examinator för kurser inom institutionen: Monica Buhrman

Logopedprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Personlighets- och socialpsykologi, Per Lindberg
Kritisk granskning, Ebba Elwin

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom PA-programmet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, Monica Buhrman

Introduktion, Håkan Nilsson
Personlighetspsykologi, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)
Hälsopsykologi, Per Lindberg
Samtalsmetod och psykologiska testmetoder, Håkan Nilsson

Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, Monica Buhrman
Forskningsmetod I, Ebba Elwin
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Perception, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Socionomprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom socionomprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom socionomprogrammet på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi i ett livsloppsperspektiv, Tommie Forslund (Examinator: Monica Buhrman)

Examinatorer samtliga kurser på grundutbildningen

Monica Buhrman