Programansvariga, kursledare och examinatorer

Innehåll:

VT 2019, gäller fr.o.m. 2019-01-21

Grundnivå och avancerad nivå

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi A för Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Anders Winman (endast ht)
Se fristående kurser Psykologi B och Psykologi C

Fristående kurser

Ansvarig samordnare för samtliga fristående kurser: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga fristående kurser: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi A, Anders Winman
Introduktion, Håkan Nilsson
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Utvecklingspsykologi 1, Olga Kochukhova
Personlighetspsykologi 1, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)

Psykologi B, Monica Buhrman
Forskningsmetod, Ebba Elwin
Biologisk psykologi, Åke Pålshammar (examinator Monica Buhrman)
Perceptionspsykologi, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Psykologi C, Anders Winman
Metod och statistik, Anders Winman
Valbar kurs, Anders Winman
Vetenskapligt arbete, Anders Winman

Musikpsykologi A2, Patrik Juslin

Kurser på engelska
Cognition and Learning, Anders Winman
Brain and Behavior, Janna Gottwald (examinator Monica Buhrman)
Sex, Gender and Ethnicity in Psychology, Joshua Juvrud (examinator Monica Buhrman)
Abnormal Psychology in Film, Joshua Juvrud (examinator Monica Buhrman)
People and Environment, Terry Hartig

Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktningen mot psykologi

Ansvarig samordnare för samtliga master kurser på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga masterkurser på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion, Olga Kochukhova
Examensuppsats, Håkan Nilsson

Psykologprogrammet

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Timo Hursti
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman och Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)
1 Introduktion, Håkan Nilsson
2 Kognitions- och inlärningspsykologi I, Anders Winman
3 Utvecklingspsykologi I, Olga Kochukhova
4 Personlighetspsykologi I, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)

5 Forskningsmetod I, Ebba Elwin
6 Biologisk psykologi I, Åke Pålshammar (examinator Monica Buhrman)
7 Perceptionspsykologi I, Leo Poom
8 Socialpsykologi I, Nazar Akrami

9 Gruppsykologi I, Erik Rautalinko
10 Sociologi I, Jacob Strandell (Soc inst)
11 Köns- genus- och etniska perspektiv inom psykologin I, Olga Kochukhova
12 Utvecklingspsykologi II, Christine Fawcett (examinator Monica Buhrman)

13 Vuxenliv och åldrande I, Olga Kochukhova
14 Personlighetspsykologi II, Katja Bergsten
15 Psykiatri, psykopatologi I, Vendela Zetterqvist
16 Klinisk psyk med pdt inr I, Anders Carlberg
17 Klinisk psyk med kbt inr I, Erik Rautalinko
18 Utredningsmetodik I, Charlotta Marhold
19 Undersökningsmetoder och rapportering I, Ebba Elwin

20 Socialkunskap, etik och prof förhållningssätt I, Vendela Zetterqvist
21 Psykologpraktik, Ingrid Lagerlöf

22 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I, Vendela Zetterqvist /Katja Bergsten
23 Hälsopsykologi och beteendemedicin I, Per Lindberg
24 Människa och miljö I, Terry Hartig
25 Organisationsteori I, Michael Allvin (Soc inst)
26 Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, Charlotta Marhold/Anders Carlberg
27 Arbets- och organisationspsykologi, Constanze Eib
28 Forskningsmetod II, Leo Poom

29 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III, Charlotta Marhold/Katja Bergsten
30 Forskningsmetod III, Håkan Nilsson

31 Examensarbete, Timo Hursti
32 Valfri breddning/fördjupning, Charlotta Marhold

Psykoterapeutprogrammet, KBT

Ansvarig samordnare och examinator för samtliga kurser inom psykoterapeutprogrammet: Bengt Westling

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Kurs 5: Syndromspecifika tillämpningar inom KBT I, Charlotta Marhold
Kurs 6: Klinisk anpassning av KBT för olika grupper och behandlingsmiljöer, Erik Rautalinko
Kurs 7: Klinisk psykofarmakologi för psykoterapeuter (Examinator Bengt Westling)
Kurs 9: Vanliga kliniska utmaningar inom KBT, Erik Rautalinko
Kurs 10: Vetenskapligt arbete/specialistarbete, Timo Hursti
Kurs 14: Klinisk tillämpning, Angeli Holmstedt

Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Annika Sjöblom Wennberg
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Obligatoriska kurser ges endast på ht

Övriga kurser läses tillsammans med studenterna på psykologprogrammet. För information gällande kurser, kursledare och examinatorer, se under rubriken Psykologprogrammet.

Övriga utbildningar

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare för kurs inom dietistprogrammet: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för kurs inom dietistprogrammet på institutionen: Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi för dietister, endast ht

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Gunilla Stenberg

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi I: Inlärningspsykologi, beteendeanalys och beteendemedicin, Gunilla Stenberg
Psykologi II: Kommunikation och samtal, Gunilla Stenberg

Grundläggande psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri

Ges åter f o m ht 19

Logopedprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Utvecklingspsykologi, Olga Kochukhova

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom PA-programmet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom PA-programmet på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, t o m vt 19,
Introduktion, Håkan Nilsson
Personlighetspsykologi, Sven Söderkvist (examinator Monica Buhrman)
Hälsopsykologi, Per Lindberg
Samtalsmetod och psykologiska testmetoder, Örjan Frans

Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, fr o m vt 19,
Introduktion, Håkan Nilsson
Samtalsmetod och psykologiska testmetoder, Johan Waara
Hälsopsykologi, Johan Waara

Psykologi med inriktning mot arbetsliv B
Forskningsmetod I, Ebba Elwin
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Perception, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Socionomprogrammet

Ansvarig samordnare för kurs inom socionomprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för kurs inom socionomprogrammet på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
(endast ht)

Examinator samtliga kurser på grundutbildningen

Monica Buhrman