Institutionen för psykologi

Personal

Seniora forskare

Karin Brocki
Terje Falck-Ytter
Christine Fawcett
Linda Forssman

Gustaf Gredebäck
Marcus Lindskog

Carin Marciszko

Pär Nyström

Gunilla Stenberg

Cecilia Wåhlstedt

Postdoktorer och gästforskare

Dorota Green

Ben Kenward

Andreas Reichelt

Janny Stapel

Doktorander

Marta Bakker

Malin Eriksson

Tommie Forslund

Matilda Frick

Viktor Granvald

Kahl Hellmer

Joshua Juvrud

Johan Lundin Kleberg

Benjamin Koch

Linn Andersson Konke

Elisabeth Nilsson Jobs

Sheila Norin

Elin Schröder

Erik Truedsson

Emeriti

Gunilla Bohlin

Berit Hagekull

Claes von Hofsten

Kerstin Rosander

Ann-Margret Rydell

Alumni

Therese Ekberg
(filosofie
doktor 2015)

Claudia Elsner
(filosofie
doktor 2015)
Mari Fransson
(postdoktor)
Martyna Galazka
(filosofie
doktor 2017)

Janna Gottwald
(filosofie
doktor 2016)

Andrea Handl
(filosofie
doktor 2016)

Maria Johansson
(filosofie
doktor 2015)

Sara Scholtens
(filosofie
doktor 2015)

Emilia Thorup
(filosofie
doktor 2017)