Avancerad nivå

Institutionen för psykologi

Avancerad nivå

Program

Vid Institutionen för psykologi kan du läsa två program på avancerad nivå:

Masterprogrammet leder fram till en generell examen: magisterexamen eller masterexamen.

Psykoterapeutprogrammet är ett avancerat yrkesprogram som leder fram till en yrkesexamen: psykoterapeutexamen. Programmet är ett påbyggnadsprogram för i första hand personer med avlagd läkar-, psykolog-, eller socionomexamen och är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som Specialistutbildning i klinisk psykologi. Utbildningen ges med start var tredje termin: VT 2018, HT 2019, VT 2021, HT 2022 o.s.v. Ansökan görs den termin som föregår utbildningsstart. Information om nästa omgång av programmet kommer att finnas i universitetets utbildningskatalog under november 2018. Fram till dess kan du läsa om hur det är uppbyggt i programmets senaste utbildningsplan och senaste studieplan.

Fristående kurser

Inga fristående kurser på svenska på avancerad nivå erbjuds för närvarande. Institutionen erbjuder däremot fristående kurser på engelska på avancerad nivå riktade till utbytesstudenter.