Institutionen för psykologi

Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi

Allmänt

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger en påbyggnad inom det egna ämnet samtidigt som du utvecklas genom att kommunicera och fördjupa diskussionerna genom studier i andra ämnen. När du söker till masterprogrammet söker du till en särskild inriktning i ett av sju olika ämnesområden. Psykologi är en av dessa inriktningar. Masterprogrammet i samhällsvetenskap leder till en masterexamen i vald ämnesinriktning som omfattar 120 hp. Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 hp.

Masterprogrammets huvudsida på Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida.

ÄMNESKurser i psykologi

Studiegången inom masterprogrammets inriktningar bygger på en gemensam utbildningsstruktur. I centrum för denna står kursmoduler omfattande 7,5 högskolepoäng som läses på halvfart, vilket innebär att studenterna läser två kurser parallellt.

Inom programmet finns ämneskurser, färdighetskurser (gemensamma metodkurser) och valbara kurser. Ämneskurser omfattar minst 60 hp, varav 30 utgörs av en masteruppsats. Färdighetskurser omfattar 30 hp och arrangeras inom programmets ram. De valbara kurserna utgör 30 hp. Läs mer om masterprogrammets struktur.

Obligatoriska ämneskurser i psykologi är:

Information om valbara kurser hittar du på fakultetetens sidor om masterprogrammets kursutbud. Valbara kurser från andra högskolor och universitet hittar du på www.antagning.se.

Antagning

Antagning sker till höstterminen.

Studieplaner

Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap (övergripande)

Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap (psykologi)