Institutionen för psykologi

Övriga utbildningar

  • Institutionen för psykologi erbjuder specialutformade uppdragsutbildningar genom avtal med juridiska personer.
  • Personer med psykologexamen från annat land (främst från utanför EU) kan behöva komplettera sina studier för att få svensk psykologlegitimation från Socialstyrelsen. Institutionen är ett av de universitet som erbjuder sådana kompletteringsstudier.