Institutionen för psykologi

Kompletteringsstudier

Om du har en fullständig psykologutbildning från annat land (tredje land, d v s främst utanför Europa) kan du behöva komplettera din utbildning för att bli behörig att arbeta som psykolog i Sverige.

Jag har läst till psykolog utomlands, kan jag komplettera mina studier vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet?

Om du har läst en hel psykologutbildning utomlands kan du ansöka hos Socialstyrelsen om att få svensk legitimation som psykolog. Du får då en upplysning om vad som krävs i form av studier och yrkeserfarenhet i Sverige för att du skall få din legitimation. Om du får legitimation av Socialstyrelsen får du ingen Psykologexamen, men legitimationen ger ändå behörighet att arbeta som psykolog. Du kan inte få legitimation till psykolog efter ett masterprogram i psykologi.

Vad krävs för att kunna få komplettera?

För att ha möjlighet att bli antagen till att komplettera dina studier så krävs att du, förutom en färdig psykologutbildning från tredje land, har läst Svenska A och Svenska B alt. Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk B samt att Socialstyrelsen har bedömt den utländska utbildningen, d.v.s. att intyg om bedömning från Socialstyrelsen finns bilagt ansökan.

När kan jag påbörja mina kompletteringsstudier?

Det beror på hur många sökande det finns till de platser som är avsedda för studenter som ska komplettera sin utländska utbildning just den aktuella terminen.

När kan jag ansöka?

Det finns ett ansökningstillfälle per termin, 15 april och 15 oktober. Ansökan finns att få via studievägledare på institutionen och skickas sedan till registrator vid institutionen. Bedömning och beslut görs av studierektor, programansvarig för Psykologprogrammet och studievägledare. Beslut om eventuella kompletteringsstudier ges i början av december alternativt i början av juni.