Emotionspsykologi

Avdelningen för emotionspsykologi är en av institutionens fem enheter med ansvar för forskningen och den innehållsmässiga kvaliteten i utbildningen inom ett eller flera närliggande psykologiska områden.