Forskare

Nedan hittar du en lista över forskare vid institutionen utan anknytning till någon av institutionens forskargrupper. Forskare knutna till en viss forskargrupp hittar du på forskargruppens egen webbplats nedan.

Forskare vid institutionen

Nazar Akrami
Personlighets- och socialpsykologi,
social kognition, social identitet, attityder, fördomsfullhet och stereotypisering, forskningsmetod och psykologisk testning.

tel 018-471 2147
nazar.akrami@psyk.uu.se

Ulf Dimberg
Emotionspsykologi, ansiktsuttryck, empati, biologisk psykologi och psykofysiologi

tel 018-471 2140 ulf.dimberg@psyk.uu.se

Timo Hursti
Klinisk psykologi, psykoterapiforskning, kognitiv beteendeterapi, gastrointestinala besvär, övervikt

tel 018-471 7842 timo.hursti@psyk.uu.se

Per Lindberg
Beteendemedicin, klinisk psykologi, hälsopsykologi, multidisciplinär rehabilitering, habilitering och vård

tel 018-471 2102 per.lindberg@psyk.uu.se

Leo Poom
Perceptionspsykologi: informationsintegrering, det visuella arbetsminnet, skattning av antal visuellt (the approximate number system ANS)

tel 018-471 2127 leo.poom@psyk.uu.se

Lars Åberg (prof. emeritus)
Trafikpsykologi

tel 070-6888570
lars.aberg@psyk.uu.se