Projektbeskrivning

Många människor drabbas av eller bevittnar psykologiskt traumatiska händelser under sin livstid, såsom bilolyckor, traumatiska förlossningar, terrorattacker eller krig. Detta kan ge upphov till påträngande minnen, vilket innebär att minnen från den traumatiska händelsen återkommande dyker upp, plötsligt och ofrivilligt.

Minnena kan vara mycket levande och obehagliga och orsaka stor funktionspåverkan för personen, till exempel i form av koncentrationssvårigheter. För de som över tid utvecklar ’posttraumatiskt stressyndrom’ (PTSD) efter trauma så utgör påträngande minnen ett kärnsymtom. Fokus för denna ansökan är att undersöka hur vi kan modulera påträngande minnen över tid.

Detta projekt innefattar varierande grad av experimentell kontroll – från avgränsad labbmiljö till komplexa trauman i vardaglig kontext. Studierna ger möjlighet till både mekanistisk förståelse för hur vi kan påverka påträngande minnen och hur vi kan anpassa vår intervention efter olika förutsättningar i det verkliga livet.

Det finns ett stort behov världen över av vetenskapligt underbyggda interventioner för att hantera besvärande symtom efter traumatiska händelser. Strukturella hinder såsom ekonomi, språk, geografiska avstånd och upplevt stigma begränsar tillgången till behandling för det stora flertalet som lider av påträngande minnesbilder efter trauma.

Vårt projekt undersöker mekanismer för framgångsrik reduktion av påträngande minnen, och är ett viktigt led i utvecklingen av nya, enkla och effektiva behandlingsinterventioner. Fördjupad förståelse av påträngande minnen från trauma i olika sammanhang innebär ökad kunskap om hur det mänskliga minnet fungerar – och varför det ibland gör oss en otjänst. Detta har stor relevans för såväl grundforskning som dess länk till klinisk tillämpning.