Gonçalo Barradas - Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 13:028
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminariet

Slutseminarium för Gonçalo Barradas och avhandlingen Psychological mechanisms underlying musical emotions: A cross-cultural approach

Lektörer: Tomas Furmark och Håkan Nilsson
Ordförande: Patrik Juslin