Kristin Nordin - Halvtidsseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminariet

Halvtidsseminarium för Kristin Nordin och avhandlingen Aging along the hippocampal axis: effects of sex and associations with memory

Lektörer: Håkan Nilsson och Ann-Margret Rydell
Ordförande: Agneta Herlitz, KI