Arild Jägerskogh: "Varför hör man inte vad dom säger och sjunger?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Ett av de allra vanligaste klagomålen på programkvaliteten i radio, TV, spelfilm och andra massmedieproduktioner är att det inte går att höra vad som sägs eller sjungs. Framför allt gäller det dialog och berättarröster som försetts med bakgrundsmusik. Ibland skadas uppfattbarheten också av atmosfärljud och ljudeffekter. Problemet är inte nytt. Man brukar höra att operapubliken uppfattar Mozart som kompetent i det här avseendet, medan Richard Strauss betraktas som en klåpare. Vilka mekanismer gömmer sig bakom detta förhållande att producenter, komponister och arrangörer inte tycker att publikens stora problem är något att bry sig om? Arild Jägerskogh, adjunkt emeritus i Medieproduktion och interaktionsanalys vid Kungliga Tekniska högskolan, diskuterar massmedieljudets villkor.