Edith Van Dyck: "Går det att förmedla känslor i dans?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Att kunna uttrycka och kommunicera känslor är grundläggande för personlig utveckling och för att fungera med andra människor. Dansen är, tillsammans med andra ickeverbala uttryck, en betydelsefull kanal för känslomässig kommunikation. Dr. Edith Van Dyck från universitet i Gent i Belgien presenterar här studier av hur känslor kan framkallas med dansrörelser, både genom fria upplevelser och givna koreografier. Hon visar att trots begränsningar är dansare förmögna att uttrycka känslor - såväl porträtterade som genuint upplevda - i rörelser, och att betraktare kan känna igen avsedda känslor.