Gonçalo Barradas: "Upplevelser av nostalgi och längtan med Fado - kontext, kultur och välbefinnande"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Fado brukar ofta beskrivas som en urban folkmusik. Den uppstod på Lissabons gator, för att senare bli Portugals "nationalmusik", och är numera upptagen på UNESCOS världsarvslista. Låttexterna i Fado är vanligtvis bistra. De är kända för att handla om minnen, förlust, sorg, nostalgi och längtan. Men vad vet vi egentligen om hur Fado kan påverka lyssnares känslor? Under detta fördrag kommer Gonçalo Barradas från Uppsala universitet att diskutera olika psykologiska mekanismer, med hänsyn till lyssnares egna beskrivningar, kontexter där Fado framförs, teman som förekommer i låttexter samt hur upplevda känslor inverkar på lyssnares välbefinnande. I sin forskning har Barradas funnit att nostalgi kan hjälpa lyssnare att bearbeta personliga upplevelser, medan sorg kan hjälpa dem att få utlopp för känslor och reglera dem.