Mendel Kaelen: "Spegling av själen - psykoterapeutisk användning av musik och droger"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Psykologiska effekter av musik och droger har utnyttjats av människor i tusentals år. Moderna studier försöker nu kartlägga deras effekter på hjärnans funktion. Den terapeutiska potentialen hos "psykedeliska" droger studeras i kliniska tester, vid behandling av problem med missbruk och affektiva störningar, med lovande resultat. Musik fyller ofta en viktig funktion i dessa nya tillämpningar, som inbegriper intensiva, känslomässiga upplevelser. Dr. Mendel Kaelen, från Imperial College London, presenterar färska resultat och diskuterar forskningens betydelse för vetenskapen, psykiatrin och konsten.