Freddie Lymeus - Halvtidsseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminariet

Halvtidsseminarium för Freddie Lymeus och avhandlingen Mindfulness in nature: Integrated strategies for managing adaptive resources

Lektörer: Timo Hursti och Patrik Juslin
Ordförande: Terry Hartig