Gonçalo Barradas - Disputation

  • Datum:
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum - Auditorium Minus
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Disputation

Gonçalo Barradas disputerar med avhandlingen A Cross-Cultural Approach to Psychological Mechanisms Underlying Emotional Reactions to Music

Opponent: Suvi Saarikallio, University of Jyväskylä, Department of Music
 

Mer information i DiVA