Johannes Björkstrand - Disputation

Johannes Björkstrand försvarar avhandlingen The Amygdala, Fear and Reconsolidation: Neural and Behavioral Effects of Retrieval-Extinction in Fear Conditioning and Spider Phobia

Mer information i DiVA