Emilia Thorup - Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Terje Falck-Ytter
  • Seminarium

Slutseminarium för Emilia Thorup och avhandlingen Joint Attention Performances in Children with or at risk for Autism Spectrum Disorder

Lektörer: Karin Brocki och Marcus Lindskog
Ordförande: Terje Falck-Ytter