Martyna Galazka - Disputation

  • Datum:
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum - Auditorium Minus
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Ann-Margret Rydell
  • Disputation

Martyna Galazka disputerar med avhandlingen Social causality in motion: Visual bias and categorization of social interactions during the observation of chasing in infancy

Mer information och abstract i DiVA

Martyna Galazka - Disputation