Seth D. Pollak: "The Emergence of Children’s Emotions: Learning, Development, Biology, and Risk"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Seth D. Pollak, University of Wisconsin-Madison: "The Emergence of Children’s Emotions: Learning, Development, Biology, and Risk"