Johan Åhlén - Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus - 13:137
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Slutseminarium för Johan Åhlén och avhandlingen Universal prevention of anxiety and depression in school children

Lektörer: Terje Falck-Ytter och Ann-Margret Rydell
Ordförande: Ata Ghaderi