Matilda Frick - Halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Karin Brocki
  • Seminarium

Halvtidsseminarium för Matilda Frick och avhandlingen Predicting self-regulation – the role of infant cognition, temperament, and maternal sensitivity

Lektörer: Marcus Lindskog och Hedvig Söderlund
Ordförande: Karin Brocki