Martin Hassler Hallstedt – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Slutseminarium för Martin Hassler Hallstedt och avhandlingen How an Adaptive Behavioral Based Program on a Tablet Can Help Low Performing Children Catch Up in Math: a Randomized Placebo Controlled Study

Lektörer: Gustaf Gredebäck, UU, och Stefan Gustafson, LiU
Ordförande: Ata Ghaderi