Anna Einarsson: ”Kroppslighetens och situationens betydelse för sjungande och komponerande av musik”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Anna Einarsson: ”Kroppslighetens och situationens betydelse för sjungande och komponerande av musik”


Presentation
Forskaren, kompositören och sångerskan Anna Einarsson presenterar sin doktorsavhandling, Singing the body electric (Einarsson, 2017). Utifrån ett ramverk av kroppsbaserad kognition och ekologisk psykologi arbetar Einarsson i sin forskning med att visa fram kroppslighetens och situationens betydelse för den sjungande och komponerande praktiken. Inspirerad av ett fenomenologiskt synsätt är det upplevelsen av att sjunga och komponera som står i fokus. Hon föreslår bland annat att processen av beslutsfattande kan ses som en resonans mellan den fysiska kroppen och den klingande kroppen (musiken). Huvuddelen av undersökningen sker i interaktiva verk, där sångare samspelar med elektroniska klanger genererade av datorer såväl som akustiska instrument och andra sångare.