Joshua Juvrud – Halvtidsseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Halvtidsseminarium för Joshua Juvrud och avhandlingen The role of context and constraints in the development of social cognition

Lektörer: Carin Marciszko och Gunilla Stenberg
Ordförande: Gustaf Gredebäck