Sigvard Lingh – Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:004
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Annika Landgren
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Sigvard Lingh och avhandlingen Psykopati ur ett mångvetenskapligt perspektiv

Lektörer: Marianne Kristiansson, KI, och Ann-Margret Rydell, UU
Ordförande: Trevor Archer