Kristin Nordin – Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Hedvig Söderlund
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Kristin Nordin och avhandlingen Aging along the hippocampal axis – Variation in regional characteristics and whole-brain connections in association with memory

Lektörer: Grègoria Kalpouzos, KI, och Håkan Nilsson, UU
Ordförande: Hedvig Söderlund