Kahl Hellmer – Halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Christine Fawcett
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Halvtidsseminarium för Kahl Hellmer och avhandlingen Individual differences in developmental conformity: addressing the roles of personality and parental style

Lektörer: Linda Forssman och Marcus Lindskog
Ordförande: Christine Fawcett