Psykologidagen 2018

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Besök dagens webbsidor för information om tid och plats
  • Webbsida
  • Arrangör: Psykologidagen 2018
  • Kontaktperson: Se dagens webbsidor/See the day's web pages
  • Temadag

Psykologidagen är en intresse- och arbetsmarknadsmässa som hålls varje vår på Blåsenhus i Uppsala. Det är ett tillfälle för intresserade att lära sig mer om ämnet och för studenter, arbetsgivare och andra yrkesverksamma att mötas och knyta kontakter inför framtiden. Mässan äger rum lördagen den 24/3 och har i år temat FRAMGÅNG. Besök dagens webbsidor för fullständig information.