Marta Bakker – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 14:360
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Marta Bakker och avhandlingen How our hands shape the mind - The P400 ERP as an index of manual actions and gestures perception

Lektörer: Christine Fawcett och Ronald van den Berg
Ordförande: Gustaf Gredebäck