Joakim Sundh – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 13:137
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Peter Juslin
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Joakim Sundh och avhandlingen The Cognitive Basis of Joint Probability Judgments: Processes, Ecology, and Adaption

Lektörer: Pär Nyström och Ronald van den Berg
Ordförande: Peter Juslin