Jörgen Rosén – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Fredrik Åhs
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Jörgen Rosén och avhandlingen Innate and conditioned fear - An evolutionary perspective on fear

Lektörer: Andreas Frick och Ronald van den Berg
Ordförande: Fredrik Åhs