Kirsi Peltonen: "How to help children traumatized by war?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - Sydney Alrutz-salen (13:026)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi, Avdelningen för utvecklingspsykologi
  • Kontaktperson: Anders Winman, Linda Forssman
  • Seminarium

Allmänna seminariet

PhD Kirsi Peltonen, Tampere University, Finland: "How to help children traumatized by war? – Studies in Gaza and in Finland"